OM OSS

Kvamskogen Næringslag er ein medlemsorganisasjon.  Alle som har næringsinteresser på Kvamskogen  kan vera medlemmer. Næringslaget er registrert i Frivillighetsregisteret

Føremålet for Kvamskogen Næringslag er:”Organisasjonen skal arbeida for å betra infrastrukturen i området og fremja felles interesser”

Det skal haldast årsmøte innen april månad kvart år. Årsmøtet skal godkjenna årsmelding og rekneskap, velja styremedlemmer og varamedlemmer, velja leiar og fastsetja kontigent.

Den viktigaste arbeidsoppgava er vinterpreparering av dei vel 65 km med turløyper, og syta for finansiering av dette.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close